Friday, November 11, 2005

Malostranské mostecké věže

Kostel s. Trojice v Podskalí

Kostel Panny Marie na Slupi

Museum Regni Bohemiae

U zlaté hvězdy

Nové zámecké schody

Salla Terenna

Korunovační třída

Kostel sv. Tomáše a Lobkovický palác

Čertovka

Staroměstská radnice

Jezuitský konvikt

U dvou zlatých medvědů

Clam-Gallasův palác

Novoměstská radnice

Románská rotunda sv. Longina