Tuesday, October 03, 2006

Cover of E. Winter´s book

Tuesday, August 01, 2006

Národní divadlo (National Theatre)

Prague in Pictures

Prague in Pictures

Wednesday, March 01, 2006

Fürstenberská zahrada

Černínský palác

Saturday, February 04, 2006

Havlíčkovy sady

Fügnerovo náměstí

Bílá Hora

Chotkovy sady

Hradčany od Letné 1852

Wednesday, December 07, 2005

Týnský chrám

Friday, November 11, 2005

Malostranské mostecké věže

Kostel s. Trojice v Podskalí

Kostel Panny Marie na Slupi

Museum Regni Bohemiae

U zlaté hvězdy

Nové zámecké schody

Salla Terenna

Korunovační třída

Kostel sv. Tomáše a Lobkovický palác

Čertovka

Staroměstská radnice

Jezuitský konvikt

U dvou zlatých medvědů

Clam-Gallasův palác

Novoměstská radnice

Románská rotunda sv. Longina

Monday, October 31, 2005

Strahovský klášter

Platnéřská ulice

Loreta